9. märtsil kogunesime eesootavate Euroopa Parlamendi valimiste eel, et astuda samm tagasi ja mõelda sellele, mis koht see Euroopa üldse on. Filosoofid on Euroopa idee kui palava pudru ümber käinud juba sajandeid. Küll on räägitud Euroopa vaimust, identiteedist ja väärtustest, murtud piike, kas Euroopa peaks olema kogukondadega superriik või riikidest moodustuv laiem kogukond. Ikka on otsitud võimalust Euroopat mingi uue rakursi alt mõtestada. Sedapuhku oli meie eesmärk tulla kokku, jätta kõrvale päevapoliitika ja mõelda laiemalt küsimustele, probleemidele ja teooriatele, mille kaudu Euroopa tulevikku, olevikku ja minevikku paremini mõista.

Teooriakohvikul rääkisid oma nägemusest Marju Lauristin, Alari Rammo, Mikael Raihhelgauz ja muidugi kohalolijad. Arutelu juhtis Progressiivse Liikumise teooria valdkonnajuht Andres Reimann Sõnavõttudele järgnes vabas vormis arutelu laudkondades, mida juhtisid Progressiivide liikmed ning esinejad.

Üritust rahastas MTÜ Progressiivse Liikumise FUSE projekti raames Euroopa Liit.