Meie organisatsioon

Progressiivne Liikumine on Eesti esimene erakondlikult sõltumatu poliitiline noorteliikumine, mis ühendab ja pakub platvormi progressiivse maailmavaatega noortele üle kogu Eesti. Meie asutamiskoosolek toimus 9. aprillil 2022 Tartus, kui 11 noort erinevatest Eestimaa nurkadest kokku tulid ja otsustasid erakondlikke piire ületades üheskoos tugevamalt tuleviku väärtuste eest seista. Oma seast valiti Progressiivsele Liikumisele oma ajaloo esimese juhatuse, mida juhtis Karl Aaron Adson.

Sellest ajast on nii mõndagi juhtunud. Liikmete ja toetajaliikmete arv on mitmekordistunud, toimunud on kümneid üritusi, sealhulgas arutelusid, debatte, ajurünnakuid ja hulganisti niisama intellektuaalset pinget pakuvaid koosviibimisi, oleme teinud koostööd teiste kodanikuühenduste ja avaliku sektoriga, seahlhulgas Eesti Noorteühenduste Liidu, Haridus- ja Teadusministeeriumu ja Euroopa Liiduga. 2022. aasta lõpupoole panime progressiivsele maailmavaatele Eestis ideoloogilise äärekivi: Progressiivse Manifesti. Pärast mitu nädalat kestnud mõttetalkusid, võttis Progressiivse Liikumise II üldkogu 22. oktoobril 2022 ühehäälselt Progressiivse Manifesti vastu, millest kogu ühingu tegevus juhindub.

22. aprillil 2023 toimus Progressiivse Liikumise III üldkogu, mis valis ametisse uue üheksaliikmelise juhatsuse, mida juhib Jens Jaanimägi.

Organisatsioon

info@progressiivne.org

MTÜ Progressiivne Liikumine

Lepiku tn 3-1a, Tartu 51007

Jälgi meid