Progressiivide teooriakohvikus räägiti Euroopa olemusest

9. märtsil kogunesime eesootavate Euroopa Parlamendi valimiste eel, et astuda samm tagasi ja mõelda sellele, mis koht see Euroopa üldse on. Filosoofid on Euroopa idee kui palava pudru ümber käinud juba sajandeid. Küll on räägitud Euroopa vaimust, identiteedist ja...

Alustab Progressiivse Liikumise FUSE projekt

Veebruarist algab Progressiivse Liikumise elluviidud FUSE projekt. FUSE on akronüüm ning tähendab „Fostering Unity for a Stronger Europe“ (eesti keeles: Ühtsuse edendamine tugevama Euroopa nimel). Projekti eesmärk on 2024. aasta juunis toimuvate Euroopa Parlamendi...

Osale vabatahtlikuna Progressiivse Liikumise nõusolekuprojektis!

Kas sa teadsid, et 99,5 protsenti vägistamisjuhtumitest jäävad Eestis kas registreerimata, menetlus lõpetatakse või lõpevad need õigeksmõistmisega? Seaduste muutmisest siin üksi ei piisa. Selleks, et kasvaks nõusolekuga arvestav kultuur, peame tekitama ühiskonnas...