Autor: Mattias Tammet

8. märtsil reisis Kersti Kaljulaiu Fondi demokraatia akadeemia Tartusse ning sellega seonduvalt oli progressiividel võimalus akadeemia noortele simulatsioonimäng korraldada.

President Kaljulaiu Fondi Demokraatia Akadeemia on läbi õppeaasta teise poole vältav inspireeriv teekond noortele, kes soovivad nüüd ja tulevikus aktiivselt ühiskonnaelus kaasa lüüa. See on ühtaegu nii juhtimise ja eestvedamise koolitus, sissevaade meie riigi ja ühiskonna toimimisse kui tore koostegemine ja ühisloome teemadel, mis noori endid kõige enam kõnetavad.

Seekordse akadeemia õppepäeva teema oli kodanikuühiskond ja aktivism. Progressiivide korraldatud simulatsioonimäng oli seega seotud otseselt kodanikuühiskonmaga, nimelt oli see matke ühe pudutehase ehitusest Tartusse, kus noored said kehastada nii looduskaitsjaid, kodanike, teadlasi, arendajaid kui kohalikku omavalitsust ning näha oma silmaga, kuidas selliste otsuste tegemine või peatamine käib.

Simulatsioonimängule eelnesid ettekanded kodanikuaktivismist, kus teiste hulgas pidas noortele ettekande ka Progressiivse Liikumise juht Jens Jaanimägi.

Simulatsioonimängu korraldusmeeskonnas olid meil abiks liikmed Leen Selart, kes simulatsiooni kokku pani ning kohapeal juhendasid tiime meie liikmed Karl-Johannes Pilt, Kai Pesti, Säde Jakobson ja Kätri Kiilberg.