Veebruarist algab Progressiivse Liikumise elluviidud FUSE projekt. FUSE on akronüüm ning tähendab „Fostering Unity for a Stronger Europe“ (eesti keeles: Ühtsuse edendamine tugevama Euroopa nimel). Projekti eesmärk on 2024. aasta juunis toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste eel tekitada tugeva progressiivse diskursuse, mis tõstab elanikkonna ning sealhulgas eelkõige noorte valimisaktiivsust ning teadlikkust Euroopa tasandi poliitikat puudutavatel teemadel.

 

Projekti raames on plaanitud kokku seitse üritust, mille raames toome huvitatud noored kokku ekspertide ja otsustajatega, et arutleda kokku seitse Euroopa Parlamendi valimiste kontekstis olulist teemat, nagu näiteks jätkusuutlikule majandamisele üleminek, Euroopa ühised väärtused, Euroopa föderaliseerumine ja palju muud. Üritustega kursis olemiseks hoia meie veebilehel silma peal.

 

Progressiivse Liikumise FUSE projetki hakkab juhtima Gea Kangilaski.