Kus on meie väärtused? Kust tulevad meie väärtused? Kuidas kujunevad meie väärtused? Poliitilistes diskussioonis on palju kuuldud vastandamist „meie” ja „nende” väärtuste vahel. On olnud juttu nii „väärtuste impordist” Brüsselist ja mujalt, „meie” väärtuste hääbumisest, ent samas ka väärtuspõhisest poliitikast ja „väärtusruumi avanemisest”. Kuidas siis väärtusdiskussiooni õige pidada? Kas on üldse sellist asja nagu ühiskondlikud väärtused? Kas Euroopa väärtused on meie väärtused ja kas meie väärtused on ka Euroopa väärtused?
 
Koguneme eesootavate Euroopa Parlamendi valimiste eel, et just nendele küsimustele vastuseid leida – selleks, et üheskoos mõelda, mis väärtusteid Eesti Euroopas esindada soovib ja mis väärtuseid Euroopa Liit Eestis esindab.
 

Paneeldiskussioonis osalesid:

  • Tõnis Saarts – politoloog, Tallinna Ülikooli võrdleva poliitika dotsent
  • Triin Vihalemm – sotsioloog, Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor
  • Jana Levitina – feminist, Feministeeriumi venekeelse portaali toimetaja
  • Andres Reimann – mõtteloolane, Progressiivse Liikumise teooria valdkonnajuht

Vestlust modereeris kodanikuaktivist ja Progressiivse Liikumise projektijuht Gea Kangilaski.

Ürituse otseülekanne on järelevaadatav siit.

Üritus on osa Progressiivse Liikumise korraldatud arutelusarjast “mõtteruum”. Mõtteruumi eesmärk on ühiskonnas alakäsitletud teemad fookusesse tõsta ja arutleda neid ekspertide ja huvirühmade kaasamisel sisulisel ja faktipõhisel viisil. Üritust kaasrahastas Euroopa Liit Progressiivse Liikumise FUSE projekti kaudu.