Foto: Anni Õnneleid/Delfi Meedia

3. märtsil ilmus Eesti Ekspressis meie peasekretär Kätri Kiilbergi kirjutatud vastus palju kõneainet pakkunud varasemale noorte progressiivide intervjuule. 

Artikkel pajatas tasaarengust ning tõi välja mõned olulised punktid, mida intervjuus mainida ei jõutud. Siinkohal täname meie liiget Halliki Kreininit suure panuse eest, kes on progressiivide tasaarengu teemalisi artikleid inspireerinud ning meiega oma uurimusi ja mõtteid jaganud!

Tasaareng ja kommunism on kaks teineteist välistavat lähenemist. Kui kommunism soovib ideena luua ilma raha ja klassita ühiskonda, on see ideoloogia siiski suunatud majanduskasvule, samas kui tasaareng on liikumine vastukaaluks klassikalistele kasvule-orienteeritud majandusteooriatele, milleks on korraga nii klassikaline kommunism kui kapitalism.”

Kätri toob vastulauses ka vastu, et lahendused kliimakriisile peavad olema pragmaatlised, ent õiglased, kuid mitte ideoloogilistest vastuseisudest kantud.

Küsimusele intervjuus, kas oleme sotsialistid, vastasime, et selles mõttes nagu keskmine inimene seda näeb, ei ole. Jens Jaanimägi täpsustas ka, et sotsialism nõukogude ajal oli produktivistlik, st et selline majandusmudel on täpselt sama ebapädev kliimakriisiga toime tulemisel, nagu meie tänanegi kasvumajandus. Progressiivse Liikumisena peame end palju enam pragmaatikuteks, kui ideoloogideks. Kui keegi suudab pakkuda alternatiivse süsteemi, mis tagab majanduse jätkusuutlikuse, mahutab inimtegevuse meie planeedi ökoloogilistesse piiridesse, ent samas ei tekita tohutul määral inimkannatusi, kirjutame selle suurima hea meelega oma programmi. Fakt on see, et viis kuidas me täna majandame, ei vasta ühelegi esitatud kriteeriumitest.”

Küsimusele, mis tasaareng õige on vastab Kätri:

Tasaareng ei ole hirmus koll, mida noored soovivad kõigile peale suruda, vaid see on kogum vajalikke ja teadusel baseeruvaid meetmeid, mis tagavad majandamissüsteemi, mis ei ületa meie planeedi ökoloogilisi piire.”

Loe täispikka arvamuslugu Eesti Ekspressist.