Kuigi kogu meie seksuaaltervise käsitlus on juba pikki aastaid rajatud arusaamale, et seks on vastastikusel nõusolekul põhinev suguühe, näib nii õigussüsteemis toimuvast kui sellekohasest avalikust diskursusest, et see mõistmine pole veel kõigile ega kõikjale kohale jõudnud. Sellest ajendatult toimus 24. augustil Tallinna Sveta baaris Progressiivse Liikumise ja Feministeeriumi kooskorraldaud üritus: “mõtteruum: Kuhu nõusolek jäi?”. Koos valdkonna ekspertide, huvikaitsjate ja kohale tulnud kuulajatega arutasime nõusoleku põhise seksuaalkäsitluse ja nõusoleku seaduse vajalikkusest.

Paneelis osalesid:

Elise Rohtmets, Feministeeriumi huvikaitse ekspert, sealhulgas nõusoleku uurija

Kai Härmand, kohtunik, töötas varem justiitsministeeriumis. Räägib nõusolekust ja tahteavalduse tegemisest laiemalt. Ka sellest, kuidas seadusloome üldiselt saab mõjutada ühiskonda

Elsa Levo, kinkster, aktiivne uute “kapist välja tulnud” kinksterite toetamisel ja juhendamisel, kellele on oluline kohaliku BDSM skeene eetilisus ja nõusolek BDSM mängudes

Helen Savason-Potisepp, sünnitusabi ja günekoloogia arst-resident, kes on tegelenud seksuaalvägivalla ohvritega alates 2019. aastast

Paneeldiskussiooni juhatab sisse Feministeeriumi huvikaitse ekspert Elise Rohtmets lühiettekandega nõusolekupõhise seksuaalkäsitluse hetkeolukorrast Eestis, selle puudujääkidest ja tuleviku väljakutsetest. Arutelu modereeris Progressiivse Liikumise toetajaliige ja kodanikuõiguste aktivist Gea Kangilaski.

Ürituse otseülekanne on järelevaadatav siit.

Üritus on osa Progressiivse Liikumise korraldatud arutelusarjast “mõtteruum”. Mõtteruumi eesmärk on ühiskonnas alakäsitletud teemad fookusesse tõsta ja arutleda neid ekspertide ja huvirühmade kaasamisel sisulisel ja faktipõhisel viisil.