27. märtsil toimus Tartu Genialistide Klubis Progressiivse Liikumise korraldatud debatt „Eutanaasia: Kes langetab elu viimase otsuse?” Koos valdkonna spetsialistide ja publikuga arutati, kas Eestis tuleks legaliseerida eutanaasia ehk abistatud enesetapp, kui palju peaks ja tohiks riik inimeste elu ja surma otsusesse sekkuma ja millistel juhtudel peaks inimesel olema õigus minna vabasurma.

Eutanaasia eetiliste, meditsiiniliste ja praktiliste küsimuste üle arutlesid:

Inna Narro-Taimsaare (Ida-Tallinna Keskhaigla kliiniline psühholoog)
Triin Käpp (usuteadlane ja EELK Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja)
Aime Keis (Tartu Ülikooli meditsiinieetika õppejõud)
Pille Sillaste (Regionaalhaigla palliatiivmeditsiini osakonna juht)

Arutelu modereeris Progressiivse Liikumise toetajaliige ja kodanikuõiguste aktivist Gea Kangilaski.

Diskussioon on järelevaadatav siit.

Üritus on osa Progressiivse Liikumise korraldatud arutelusarjast “mõtteruum”. Mõtteruumi eesmärk on ühiskonnas alakäsitletud teemad fookusesse tõsta ja arutleda neid ekspertide ja huvirühmade kaasamisel sisulisel ja faktipõhisel viisil.

Üritust korraldab MTÜ Progressiivne Liikumine koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga. Sündmus toimub projekti „Euroopa Noortedialoog 2022-2024“ raames, mida viib ellu Eesti Noorteühenduste Liit ja mida rahastavad Euroopa Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium.