Riigikogu valimiste eel kutsus Feministeeriumühiskondlikult aktiivseid noori valimisprogramme analüüsima. Teiste hulgas analüüsis ka meie juhatuse liige Jens Jaanimägi erakondade lubadusi majanduse ja rahanduse asjus ja nende mõju keskkonnale, haridusele, majanduslikule (eba)võrdsusele ja soolisele võrdsusele.

“Minu nägemuses töötab tuleviku Eesti majandus kõigi meie inimeste heaks. See on ringmajandav, lähtub meie maa ökoloogilistest piiridest ja rakendab uusi tehnoloogilisi võimalusi. See toodab jõukust kõigile Eesti inimestele, võimestab kõiki selle arengusse enda panust andma ning tagab neile, kes enam panustada ei jõua, usaldusväärse turvavõrgu. Tuleviku Eestis kogume makse – sissemakseid meie ühisesse rahakassasse – mitte pelgalt riigieelarve suurendamiseks ega eelarveaukude lappimiseks, vaid selleks, et luua õiglasemat ja jõukamat ühiskonda. Sealjuures peame olema tänasest julgemad ning avatumad uutele lahendustele. Tulevikus, kus digitaalne revolutsioon muudab fundamentaalselt viise, kuidas elame, töötame ja majandame, ei saa senised riigimajandamise põhimõtted meile enam lahendusi pakkuda.”

 Täispikka artiklit saad tasuta lugeda siit.