13. detsembril toimus Progressiivse Liikumise korraldatud ajurünnak, mis oli suunatud noorte valimisaktiivsuse tõstmisele.

2019. aasta Riigikogu valimistele jättis valimata umbes 60,8% noortest. „Minu hääl ei muuda niikuinii mitte kui midagi. Minu hääl ei loe. Minu häälest ei sõltu mitte midagi. Ma peaksin rohkem teadma, sest ma ei ole nende valikutega väga kursis, ma ei tea, mida poliitikud välja toovad või mida nad teevad. Kõik need olid põhjused, miks noored valima ei läinud,“ nentis Progressiivse Liikumise hariduse valdkonnajuht Daniel Kõiv.

Ajendatud küsimusest, kuidas neid kõhklusi murda ja noored eesolevatel valimistel siiski valima saada, korraldas Progressiivne Liikumine loosungi “MIND EI KOTI” all mahuka ajurünnaku. Koos ekspertidega politoloogiast ja kommunikatsioonist ja mitmekümne noorega vanusevahemikus 16-30 aastat panime paika plaani, kuidas noori tulevikus poliitikas aktiivselt sõna võtma julgustada. Ürituse lõpuks valmistas iga töögrupp kampaaniaplaani, millel oleks potentsiaali ka noori valijaid viimaks kõnetada.

Sündmus toimus projekti „Euroopa Noortedialoog 2022-2024“ raames, mida viib ellu Eesti Noorteühenduste Liit ja mida rahastavad Euroopa Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium.