Progressiivne Liikumine korraldas Tartu Genialistide Klubis seksitöö ja prostitutsiooni teemalise arutelu. Arutelu peamisteks küsimusteks olid, kas Eestis kehtivad seadused ja regulatsioonid pakuvad prostitutsiooni ja seksitööga tegelevatele inimestele piisavat kaitset? Kuidas ennetada prostituutide ja seksitöötajate ekspluateerimist? Kas eetiline prostitutsioon või seksitöö on üldse võimalik? 

Arutelul esinesid valdkonna eksperdid Kristina Birk-Vellemaa (seksuoloog), Terje Toomistu (antropoloog), Marek Volt (prostitutsioonieetika ekspert) ja Laila Kaasik (LGBT+ aktivist). Arutelu modereeris feminist ja kodanikuõiguste aktivist Gea Kangilaski.

Huvi antud teema vastu oli suur ja üritust jälgis üle 100 inimest.

Üritus toimus koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga projekti „Euroopa Noortedialoog 2022-2024“ raames, mida viib ellu Eesti Noorteühenduste Liit ja mida rahastavad Euroopa Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Ürituse otseülekanne on järelevaadatav siit.